Υφασμάτινες Κάθετες Περσίδες

Οι κάθετες περσίδες βρίσκουν εφαρμογή εκεί που τα ανοίγματα των κτιρίων δεν επιτρέπουν τις οριζόντιες. Έτσι σε παράθυρα που ανοίγουν προς τα μέσα προτείνεται αυτή η λύση.