Επικοινωνία

 • Ειρήνη Κατάκαλου
  Θεσσαλονίκης 31, Αιγάλεω, τ.κ. 12241
  τηλ.: 210.5447881, 210.5452239
  φαξ: 210.5447881
  e-mail: info@katakalos.gr

  Google