Επικοινωνία

  • Ειρήνη Κατάκαλου Θεσσαλονίκης 31, Αιγάλεω, τ.κ. 12241 τηλ.: 210.5447881, 210.5452239 φαξ: 210.5447881 e-mail: info@katakalos.gr Google